Một công ty chứng khoán báo lỗ hơn 4 tỷ đồng trong quý 2/2021, lợi nhuận 6 tháng vỏn vẹn 2,5 tỷ đồng

Một công ty chứng khoán báo lỗ hơn 4 tỷ đồng trong quý 2/2021, lợi nhuận 6 tháng vỏn vẹn 2,5 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC) đã công bố BCTC quý 2/2021, ghi nhận khoản lỗ ròng gần 4,2 tỷ đồng.

Cụ thể, DVSC ghi nhận doanh thu hoạt động quý 2 đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm tỷ trọng phần lớn là doanh thu đến từ mảng tự doanh với gần 17,6 tỷ đồng, tăng 12,1% so với quý 2/2020, chủ yếu nhờ công ty đánh giá lại các tài sản tài chính theo giá thị trường, chênh lệch tăng ghi nhận vào thu nhập là gần 15,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ tức tự doanh của DVSC cũng tăng hơn 98 triệu; phần lãi bán các tài sản tài chính FVTPL đạt gần 1,8 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần so với cùng kỳ năm trước.

Mảng môi giới chứng khoán cũng thu về hơn 1,2 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Tuy vậy, doanh thu từ nghiệp vụ margin lại giảm hơn 245 triệu so với cùng kỳ năm trước, lãi tiền gửi cũng giảm gần 69 triệu đồng.

Đặc biệt, chi phí hoạt động trong kỳ này của DVSC ghi nhận hơn 22,1 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân của sự chênh lệch đáng kể này đến từ hoạt động đánh giá lại tài sản tài chính theo giá thị trường, qua đó khoản chi phí bị tăng lên hơn 630%, ghi nhận ở mức 20,2 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tự doanh cũng tăng hơn 2 lần so với quý 2/2020 lên hơn 261,6 triệu đồng

Trong khi đó, các chi phí môi giới và phí lưu ký giảm so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý DVSC ghi nhận tăng hơn 16,6% lên mức gần 2,1 tỷ đồng.