Mê Linh tái khởi động 6 dự án đô thị nghìn tỷ sau 10 năm đắp chiếu

Mê Linh tái khởi động 6 dự án đô thị nghìn tỷ sau 10 năm đắp chiếu

Quyết liệt tháo gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Vừa qua, Đoàn Kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội đã có kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân TP về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các Dự án vốn ngoài ngân sách, có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh. Theo đó, Huyện Mê Linh hiện có tổng số 60 dự án ( trong đó có 44 Dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở, 12 Dự án sản xuất kinh doanh và 04 Dự án khác), trong 60 dự án trên địa bàn huyện phần lớn các dự án đã hết tiến độ thực hiện dự án được các cấp thẩm quyền phê duyệt tại Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định phê duyệt, chấp thuận Dự án trước đây.

Cũng theo báo cáo, từ khi sáp nhập địa giới hành chính (năm 2008), UBND Thành phố có Quyết định phê duyệt phân khu đô thị (năm 2013-2015) đến thời điểm báo cáo giám sát, việc triển khai các dự án còn chậm trễ, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc về công tác điều chỉnh quy hoạch kéo dài, công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư chậm (từ 3-5 năm), công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (có những dự án kéo dài 13 năm. Dự án chậm triển khai gây bức xúc dư luận địa phương, đồng thời Nhà nước không thu được tiền sử dụng đất và phát triển kinh tế xã hội địa phương.