Địa ốc Sài Gòn (SGR): Nửa đầu năm thua lỗ, điều chỉnh giảm 82% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2021 xuống còn 38 tỷ đồng

Địa ốc Sài Gòn (SGR): Nửa đầu năm thua lỗ, điều chỉnh giảm 82% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2021 xuống còn 38 tỷ đồng

Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, SGR) vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch 2021. Trong dó, Công ty hạ chỉ tiêu doanh thu 2021 giảm 74% so với kế hoạch ban đầu, xuống còn 273 tỷ đồng. Tương ứng, chỉ tiêu lãi sau thuế giảm 82% về mức 38 tỷ đồng. Công ty cũng cắt giảm 45% kế hoạch chi phí đầu tư chỉ còn hơn 691 tỷ.

Động thái cắt giảm mạnh kế hoạch diễn ra sau khi lợi nhuận quý 2/2021 giảm mạnh đến 94% so với cùng kỳ năm 2020. Ghi nhận, dù doanh thu tăng do tăng doanh thu dự án, doanh thu tài chính SGR giảm đáng kể (do giảm lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và cổ tức), khiến lợi nhuận Công ty giảm mạnh.

Luỹ kế nửa đầu năm, SGR lỗ ròng gần 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 102 tỷ đồng.

Trong thông báo mới đây, HĐQT cũng lưu ý Ban Tổng Giám đốc điều hành về vấn đề Công ty hiện đang triển khai tổng số 28 dự án ở địa bàn các tỉnh trên toàn quốc. Sau khi điều kiện hoạt động trở lại bình thường, SGR sẽ tích cực lựa chọn các dự án có điều kiện triển khai thuận lợi nhất để tập trung đầu tư và có sản phẩm kinh doanh trong đầu năm 2022.

Trên thị trường, cổ phiếu SGR tích luỹ quanh vùng 24.000-25.000 đồng/cp.