Bảo hiểm đóng phí 1 lần: Bước đi đa dạng hóa danh mục đầu tư thông minh

Bảo hiểm đóng phí 1 lần: Bước đi đa dạng hóa danh mục đầu tư thông minh

Tại sao bạn phải đa dạng hóa danh mục đầu tư? – Đa dạng hóa trong đầu tư là giải pháp mà nhà đầu tư phân bổ tiền vốn vào nhiều khoản đầu tư khác nhau. Khi một lĩnh vực đầu tư bị sụt giảm và lĩnh vực khác tăng trưởng thì việc lựa chọn đa dạng hóa trong đầu tư giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro. Từ xa xưa người ta đã biết đến điều này thông qua câu ngạn ngữ “Đừng để tất cả trứng vào một giỏ”. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh hiện tại, khi năm 2020 đã làm sụp đổ nhiều ngành kinh doanh, mang đến những ảnh hưởng không hề nhỏ với nhiều nhà đầu tư. Sự cần thiết của các khoản đầu tư nhỏ nhưng an toàn và sinh lời đều đặn càng trở nên cần thiết hơn để dự phòng những tình trạng tương tự.

Làm thế nào để đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả? – Đa dạng hóa đầu tư có nhiều cách và việc cần làm trước khi quyết định phân bổ các khoản tiền vốn. Về mặt nguyên tắc, bạn cần tìm hiểu loại hình phù hợp với khả năng tài chính và cơ hội có lợi nhuận như mong muốn. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào tính chất và mục tiêu của từng người: nếu bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì việc đa dạng hóa sẽ giúp gia tăng cơ hội, nhưng nếu bạn là một cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ và có nhu cầu đa dạng hóa danh mục dự phòng rủi ro, vậy đó lại là những lựa chọn mang đặc thù khác. Mỗi hình thức sẽ có những ưu điểm và rủi ro khác nhau, tuy nhiên, đừng quên rằng việc duy trì song song các khoản đầu tư khác nhau, trong đó bao gồm các khoản dự phòng bất trắc là điều quan trọng nhất trong việc đa dạng hoá đầu tư, bên cạnh việc sinh lời.