Vosco (VOS): Cổ phiếu nằm sàn sau 10 phiên trần, mục tiêu tái cơ cấu khoản nợ cuối cùng tại BaovietBank và có lãi trở lại 30 tỷ đồng trong năm 2021

Vosco (VOS): Cổ phiếu nằm sàn sau 10 phiên trần, mục tiêu tái cơ cấu khoản nợ cuối cùng tại BaovietBank và có lãi trở lại 30 tỷ đồng trong năm 2021

CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco, VOS) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, thông qua kế hoạch sản lượng giảm hơn 25% xuống mức 5 triệu tấn, doanh thu tương ứng 127 tỷ đồng (giảm 10% so với năm 2020). Dù vậy, VOS đặt kế hoạch có lãi trở lại 30 tỷ đồng sau nhiều năm thua lỗ, riêng năm 2020 Công ty lỗ sau thuế đến 187 tỷ đồng.

Theo VOS, kế hoạch doanh thu giảm do năm 2020 Công ty đã thanh lý và giảm 3 tàu gồm Vĩnh Hưng, Vega Star và Đại Nam. Tổng tải trọng 3 tàu vào khoảng 75.635 dwt, tương đương 17,5% tổng tải trọng dẫn đến sản lượng và doanh thu theo kế hoạch giảm sút so với năm ngoái.