Thị giá 50.000 đồng/cp, Công ty Thành Đạt triển khai phát hành 6 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng để huy động vốn cho dự án KCN Đồng Văn III

Thị giá 50.000 đồng/cp, Công ty Thành Đạt triển khai phát hành 6 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng để huy động vốn cho dự án KCN Đồng Văn III

CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (mã chứng khoán DTD) đã thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, Thành Đạt dự kiến phát hành gần 6,15 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 61,5 tỷ đồng. Trong khi đó trên thị trường cổ phiếu DTD đang giao dịch ở vùng giá cao, hiện đang tiệm cận trở lại mức giá 50.000 đồng/cổ phiếu sau mấy phiên giảm điểm vừa qua. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70%.