SeaProdex (SEA) nhận hơn 1.200 tỷ đồng cổ tức từ Cám Con Cò, báo lãi quý 4 gấp 82 lần cùng kỳ

SeaProdex (SEA) nhận hơn 1.200 tỷ đồng cổ tức từ Cám Con Cò, báo lãi quý 4 gấp 82 lần cùng kỳ

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SeaProdex – mã chứng khoán SEA) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu chỉ đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm đến 60% so với cùng kỳ. Trừ chi phí vốn công ty còn lãi gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ vỏn vẹn hơn 6 tỷ đồng (giảm 2 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Điểm nhấn quan trọng nhất trong quý 4 vừa qua của SeaProdex là khoản doanh thu tài chính 1.240 tỷ đồng ghi nhận trong quý (quý 4/2020 doanh thu tài chính chỉ đạt gần 33 tỷ đồng). Phần giải trình ghi rõ, trong số 1.240 tỷ đồng doanh thu tài chính quý 4, có khoản 1.226 tỷ đồng là cổ tức, lợi nhuận được chia – là khoản cổ tức nhận về từ CTCP Việt Pháp Sản xuất thức ăn gia súc Proconco. BCTC ghi nhận CTCP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco là công ty liên doanh liên kết, do SeaProdex sở hữu 22,08% vốn cổ phần và nhận lợi ích 22,08%.

Kết quả, quý 4 SeaProdex lãi trước thuế 1.215 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.218 tỷ đồng – tăng đột biến gấp 82 lần so với số lãi gần 15 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.