Sau 2 cổ đông ngoại, SSI cũng đăng ký bán ra 15 triệu cổ phiếu PAN

Sau 2 cổ đông ngoại, SSI cũng đăng ký bán ra 15 triệu cổ phiếu PAN

Ngày 3/11, CTCP Chứng khoán SSI đã có thông báo đăng ký bán ra 15 triệu cổ phiếu PAN với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ 8-30/11.

Nếu giao dịch thành công tỷ lệ sở hữu của SSI tại PAN sẽ giảm từ 19,9% xuống 12,73%.

Như vậy cả 3 cổ đông chủ chốt của PAN là SSI, Sojitz và Tael Two Partners đều đăng ký bán ra trong thời gian gần đây. Cụ thể TAEL đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu từ 4/11-3/12 và Sojitz cũng đăng ký bán nốt 10,44 triệu cổ phiếu PAN trong khoảng thời gian từ 27/10-25/11.

Trước đó, cả 2 nhà đầu tư ngoại đều đã bán ra lượng lớn cổ phiếu PAN trong thời gian gần đây khi cổ phiếu PAN có diễn biến tích cực. Tính từ cuối tháng 6/2021 đến cuối tháng 10, Sojitz và TAEL đã bán tổng cộng 28,7 triệu cổ phiếu, tương đương 13,7% cổ phần.

Trong khi đó, tổng lượng đang đăng ký bán là 40,44 triệu cổ phiếu, tương đương 19% cổ phần.