Sản lượng bán ra giảm mạnh, Đá Hóa An (DHA) báo lãi quý 3 giảm 30% so với cùng kỳ

Sản lượng bán ra giảm mạnh, Đá Hóa An (DHA) báo lãi quý 3 giảm 30% so với cùng kỳ

CTCP Hóa An (mã chứng khoán DHA) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu trong quý đạt 67,5 tỷ đồng, giảm 35,5% so với quý 3 năm ngoái. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 19,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 29,2%. Cộng thêm khoản doanh thu tài chính gần 4 tỷ đồng, và trừ các loại chi phí phát sinh, Đá Hóa An lãi sau thuế 17,1 tỷ đồng, giảm 30,8% so với cùng kỳ.