Quảng Nam thu hồi dự án nghỉ dưỡng hơn 180ha

Quảng Nam thu hồi dự án nghỉ dưỡng hơn 180ha

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương trước khi bị hủy bỏ, dự án có phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công hiện nay); phía nam giáp khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl; phía bắc giáp khu tái định cư ven biển Bình Dương. 

Tổng diện tích dự án gần 184 ha, đã bao gồm đất hạ tầng tuyến Thanh niên ven biển khoảng 4,57 ha. Tính đến tháng 3/2021, dự án đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 60 ha.

Tuy nhiên, mới đây UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định số 3613 ngày 08/12/2021 thu hồi, hủy bỏ quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 5/5/2017 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

Theo tỉnh Quảng Nam, lý do là Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định số 214 ngày 14/10/2021 về việc chấm dứt hoạt động của dự án. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 3268 ngày 9/11/2021 về việc thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương.

Việc quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực này được thực hiện theo hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng Đông đã được UBND tỉnh phê duyệt, quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương do UBND huyện Thăng Bình phê duyệt và định hướng quy hoạch chung khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình đang tổ chức lập, quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình đang trình phê duyệt.

Về Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương, dự án này trước đây là một trong các dự án đối ứng công trình cầu km0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại theo hình thức Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (hợp đồng BT). 

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam ngày 16/4/2019 đã có công văn thống nhất không đưa dự án vào quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư là CTCP Đạt Phương (nay là CTCP Tập đoàn Đạt Phương).