PV Power (POW) đặt kế hoạch đi lùi, lợi nhuận dự kiến vào mức 1.012 tỷ đồng trong năm 2022

PV Power (POW) đặt kế hoạch đi lùi, lợi nhuận dự kiến vào mức 1.012 tỷ đồng trong năm 2022

Trong buổi làm việc với Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng, ông Lê Như Linh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã chứng khoán: POW) đã báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 1/2022, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Cụ thể, trong năm 2022, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện dự kiến là 13,9 tỷ kWh, tổng doanh thu là 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đề ra là 1.012 tỷ đồng.

So với thực hiện trong năm 2021 là 2.319 tỷ, kế hoạch này của POW đi lùi hơn 56%.

Theo ông Linh, PV Power sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác AT-SK-MT, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn cho toàn thể CBCNV, các nhà máy điện (NMĐ). Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung còn tồn tại trong năm 2021 như phân bổ khí ở các NMĐ: Nhơn Trạch 1, Cà Mau 1&2; quyết toán Thủy điện Đăkđrinh.

Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2022 của PV Power là quản lý vận hành sản xuất các nhà máy điện đảm bảo thiết bị khả dụng cao, vận hành an toàn, ổn định; chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục ĐTĐL, EVN/A0, các nhà cung cấp nhiên liệu đáp ứng đủ khí/than/dầu cho sản xuất, đáp ứng tối đa yêu cầu huy động của EVN/A0; bám sát thị trường điện để chào giá vận hành trên cơ sở tối ưu hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận kế hoạch.

Trong công tác sửa chữa bảo dưỡng, PV Power sẽ tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các nhà máy điện, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ. Bên cạnh đó, tập trung khắc phục sự cố (kết hợp đại tu) Tổ máy số 1 NMĐ Vũng Áng 1 với phương án đảm bảo hiệu quả tối đa. 

Đối với công tác đầu tư, PV Power sẽ tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4: khởi công EPC dự án, triển khai công tác thiết kế, chế tạo, thi công hạng mục công trình… Hoàn thành ký kết hợp đồng mua bán điện PPA với EPTC và hợp đồng mua bán khí GSA với PV GAS; Hoàn thành công tác thu xếp vốn cho dự án. Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư Dự án NM thủy điện Luang Prabang, dự án NMĐ TBKHH Quảng Ninh, xúc tiến đầu tư các dự án NMĐ khí LNG, dự án năng lượng tái tạo.

Đối với công tác tài chính, Tổng Công ty sẽ tiếp tục tích cực làm việc với các đơn vị tín dụng để thu xếp nguồn vốn phục vụ SXKD. Tăng cường kiểm soát, linh hoạt trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, hạch toán; Cơ cấu lại các nguồn vốn có lãi suất cao, thường xuyên cân đối đảm bảo dòng tiền cho sản xuất và hiệu quả sử dụng vốn.

Ngoài ra, PV Power đang đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp. Thực hiện công tác thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo phương án đã được Tập đoàn phê duyệt/thông qua. Hiện tại, PV Power đang triển khai các thủ tục để PV Power DHC trở thành công ty đại chúng.

Nhìn lại năm 2021, doanh thu hợp nhất của POW đạt 24.565 tỷ đồng, giảm hơn 17%% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế toàn tổng công ty năm 2021 ghi nhận 2.032 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước đó nhưng vẫn vượt hơn 53% kế hoạch năm.