Nhựa Bình Minh (BMP) dự chi trăm tỷ tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 12,5%

Nhựa Bình Minh (BMP) dự chi trăm tỷ tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 12,5%

CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 cho cổ đông. Số tiền chi khoảng 102 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả 12,5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.250 đồng). Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 2/2022.

Kết quả kinh doanh, tính riêng quý 3/2021 vừa qua doanh thu công ty giảm hơn nửa, xuống còn 527 tỷ đồng và bất ngờ ghi lỗ 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi sau thuế 153 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh không thuận lợi quý 3 dẫn tới doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 3.133 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ. Do chi phí vốn tăng cao, dẫn tới lợi nhuận sau thuế còn 100 tỷ đồng, chưa bằng 1/4 cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2021 Nhựa Bình Minh vẫn còn gần 259 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 1.157 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 45 tỷ đồng trong quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

Trên thị trường cổ phiếu BMP hiện giao dịch quanh mức giá 58.500 đồng/cổ phiếu.