Nhu cầu vonfram tiếp tục vượt kỳ vọng, Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi gộp 500 tỷ đồng trong quý 3

Nhu cầu vonfram tiếp tục vượt kỳ vọng, Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi gộp 500 tỷ đồng trong quý 3

Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (mã CK: MSR) đã công bố BCTC quý 3/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 3.149 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 499 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần con số thực hiện trong cùng kỳ 2020.

Trong kỳ, hoạt động tài chính có doanh thu tăng 21% từ 79 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tiết giảm 15% còn 364 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí trả lãi vay. Chi phí bán hàng tăng cùng với đà tăng của doanh thu, ghi nhận 117 tỷ đồng trong khi chi phí QLDN giảm 15% còn 161 tỷ đồng. Ngoài ra quý 3, MSR ghi nhận khoản lợi nhuận khác 85 tỷ đồng, giảm tới 91% so với phần lãi khác của quý 3/2020.

Kết quả, MSR lãi sau thuế 40 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 455 tỷ đồng. Trong đó, LNST công ty mẹ là 20 tỷ đồng tương đương EPS đạt 19 đồng.