Nhà đầu tư chốt lời các cổ phiếu tăng nóng, Phố Wall vẫn lập đỉnh mới, Dow Jones lần đầu tiên chốt phiên với 29.000 điểm kể từ tháng 2

Nhà đầu tư chốt lời các cổ phiếu tăng nóng, Phố Wall vẫn lập đỉnh mới, Dow Jones lần đầu tiên chốt phiên với 29.000 điểm kể từ tháng 2

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 454,84 điểm, tương đương 1,6%, đóng cửa ở mức 29.00,50 điểm. Đây là mức đóng cửa đầu tiên của Dow Jones trên 29.000 kể từ tháng 2. S&P 500 tăng 1,5%, chốt phiên với 3.580,84 điểm, trong khi Nasdaq Compositetăng 1% lên 12.056,44 điểm.