Năm 2021, Sông Đà 7.02 (S72) có lãi trở lại sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ

Năm 2021, Sông Đà 7.02 (S72) có lãi trở lại sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 (UpCOM: S72) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 11 tỷ đồng, lãi gộp đạt hơn 5 tỷ đồng – tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Mặc dù giảm gánh nặng chi phí lãi vay nhưng lãi khác lại giảm mạnh nên S72 lãi sau thuế 721 triệu đồng, giảm 61% so với quý 4/2020.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 42,5 tỷ đồng giảm 23% so với cùng kỳ, LNST đạt 5,2 tỷ đồng.

Được biết S72 đã lỗ liên tiếp suốt từ năm 2012 đến nay. Thậm chí năm 2021 công ty cũng lên kế hoạch lỗ gần 4 tỷ đồng.