Mỹ: Liên minh 23 bang phản đối Texas, gây chia rẽ chưa từng thấy

Mỹ: Liên minh 23 bang phản đối Texas, gây chia rẽ chưa từng thấy

4 bang chiến trường bị bang Texas nộp đơn kiện là Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Liên minh ủng hộ 4 bang chiến trường trong vụ kiện của bang Texas gồm 23 bang do đảng Dân chủ nắm quyền, gồm: Washington D.C, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Guam, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Quần đảo Virgin và Washington.

Bang Ohio không ủng hộ bên nào nhưng phản đối Tòa án Tối cao hủy kết quả ở 4 bang chiến trường theo yêu cầu của Texas. Tổng chưởng lý thuộc đảng Cộng hòa ở bang Ohio, ông Dave Yost, cho rằng những gì bang Texas đang yêu cầu sẽ làm suy yếu một tiền đề cơ bản của hệ thống liên bang nước Mỹ: Các bang có toàn quyền, tự do quản lý ở bang của họ.