Một ngân hàng vừa tăng 30% thu nhập cho nhân viên?

Một ngân hàng vừa tăng 30% thu nhập cho nhân viên?

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), tiền lương bình quân nhân viên trên toàn hệ thống năm 2021 đạt 18,8 triệu đồng/tháng, tăng 4,3 triệu đồng so với năm 2020, tương đương tăng gần 30%.

18,8 triệu đồng/tháng cũng là thu nhập bình quân mà nhân viên ngân hàng này nhận được trong năm 2021.

Riêng tại ngân hàng mẹ, tiền lương và thu nhập bình quân có nhỉnh hơn một chút ở mức 18,9 triệu đồng/tháng, tăng 29,5% so với năm trước. Như vậy, bình quân mỗi nhân viên NCB có mức thu nhập hơn 227 triệu đồng trong năm 2021.