Mảng BĐS Khu công nghiệp tạo điểm sáng, Viglacera (VGC) báo lãi ròng quý 2 gần 350 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ

Mảng BĐS Khu công nghiệp tạo điểm sáng, Viglacera (VGC) báo lãi ròng quý 2 gần 350 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán VGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận đồng loạt tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2, doanh thu thuần Viglacera đạt 2.937 tỷ đồng, tăng 19% so với quý 2 năm ngoái. Chi phí giá vốn tăng ít hơn doanh thu do đó lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận tăng 23% so với cùng kỳ lên mức 749 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý chỉ còn hơn 7 tỷ đồng, giảm mạnh 87% so với cùng kỳ chủ yếu do không còn ghi nhận số lãi bán các khoản đầu tư. Tính đến cuối quý 2, BCTC công ty ghi nhận, số dư tiền và các khoản tương đương tiền là hơn 1.616 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng 1.225 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý gần 42 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi tiền gửi hơn 36 tỷ đồng (giảm gần 22 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm theo mức giảm của doanh thu, kết quả, quý 2 Viglacera ghi nhận lãi sau thuế  xấp xỉ 350 tỷ đồng, gấp đôi so với lợi nhuận đạt được quý 2 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 336 tỷ đồng.