Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/8

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/8

Tin doanh nghiệp

GSP – CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế – Dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 200 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu. Thời gian chuyển nhượng quyền từ 30/8 đến 16/9 và thời gian đăng ký mua từ 30/8 đến 20/9/2021.

PSH – CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu – Trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, tổng số cổ phiếu chào bán là 75,72 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 60% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 14.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

HNG – CTCP HAGL Agrico – Công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần hơn 252 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ giá vốn và chi phí, HNG lỗ ròng hơn 129 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 9 tỷ.

Luỹ kế nửa đầu năm, HNG đạt 512 tỷ doanh thu, giảm 56% so với cùng kỳ. Khấu trừ, Công ty lỗ ròng gần 123 tỷ đồng, nửa đầu năm 2020 lãi hơn 11 tỷ đồng.

AAA – CTCP Nhựa An Phát Xanh – Ngày 03/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 và nhận cổ phiếu thưởng, ngày đăng ký cuối cùng là 06/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/10/2021. Cổ phiếu thưởng được trả theo tỷ lệ 10:1, tương ứng AAA sẽ phát hành thêm hơn 29,67 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

DGW – CTCP Thế giới số – Ngày 20/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 và nhận cổ phiếu thưởng, ngày đăng ký cuối cùng là 23/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/9/2021. Cổ phiếu thưởng được trả theo tỷ lệ 1:1.

VNM – CTCP Sữa Việt Nam – Ngày 07/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 08/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9/2021.

FPT – CTCP FPT – Ngày 16/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 17/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/9/2021.

GMD – CTCP Gemadept – Ngày 13/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/9/2021.

VFG – CTCP Khử trùng Việt Nam – Ngày 19/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 20/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/8/2021.

THI – CTCP Thiết bị điện – Đã thông qua việc chào mua công khai 7,1 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Thiết bị điện Đông Anh. Dự kiến việc mua vào thành công, THI sẽ nắm giữ hơn 15,18 triệu cổ phiếu của Thiết bị điện Đông Anh, tương ứng sở hữu 46,85%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PTL – CTCP Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí – CTCP Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Ngôi sao phương nam, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Tấn Thụ – Chủ tịch HĐQT đã mua vào hơn 11,22 triệu cổ phiếu PTL, tỷ lệ 11,22% từ ngày 05/8 đến 09/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PTL nào.

TVB – CTCP Chứng khoán Trí Việt – Ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu TVB từ ngày 16/8 đến 14/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Nam chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TVB nào.

CSC – CTCP Tập đoàn Cotana – Ông Trần Văn Năm, Ủy viên HĐQT đã bán ra 100.000 cổ phiếu CSC trong ngày 04/8. Sau giao dịch, ông Năm đã giảm sở hữu tại CSC xuống còn hơn 1,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,04%.

PGT – CTCP PGT Holdings – Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Phó tổng giám đốc đã bán bất thành hơn 1,27 triệu cổ phiếu PGT đăng ký bán từ ngày 28/6 đến 23/7.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

QNS – CTCP Đường Quảng Ngãi – Ông Võ Thành Đàng, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 6,57% lên 6,85% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 10/9.

HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An – CTCP Cánh Đồng Xanh, tổ chức liên quan ông Trần Quang Tiến, thành viên HĐQT tại HAH đăng ký bán 503.200 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 3,08% về còn 2,05% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/8 đến 14/9.

SMC – CTCP Đầu tư Thương mại SMC – Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 200.000 cổ phiếu SMC từ ngày 13/8 đến 10/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tiến sẽ giảm sở hữu tại SMC xuống còn hơn 198.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,33%.

PET – Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí – Ông Phùng Tuấn Sơn, em ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 50.000 cổ phiếu để tăng sở hữu từ 2.975 cổ phiếu lên 52.975 cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 18/8.

MVC – CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương – Nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu, bà Phạm Kim Oanh, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 10,5 triệu cổ phiếu MVC. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến từ ngày 12/8 đến ngày 10/9/2021. Nếu giao dịch thành công, bà Oanh sẽ nâng sở hữu tại MVC từ 14,4 triệu cổ phiếu MVC, tỷ lệ 14,4% lên 24,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,9%.