Lào Cai tìm nhà đầu tư 2 dự án cụm công nghiệp 1.000 tỷ đồng

Lào Cai tìm nhà đầu tư 2 dự án cụm công nghiệp 1.000 tỷ đồng

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt bổ sung hai dự án vào danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đầu tiên là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất tại xã Thống Nhất, TP. Lào Cai với quy mô 75 ha, tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022 – 2024.

Về tính chất, đây là cụm công nghiệp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại phục vụ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư (là nhà đầu tư thứ cấp). 

Tiếp theo là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bát Xát tại thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát với diện tích dự kiến gần 51 ha, tổng mức đầu tư khoảng 445 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022 – 2024. 

Cả hai khu đất thực hiện các dự án trên đều chưa được giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư được lựa chọn phải có vốn chủ sở hữu đảm bảo trên 15% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tại các dự án, nhà đầu tư sẽ xây dựng hệ thống giao thông; hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát và xử lý nước thải, hệ thống cấp nước; thông tin liên lạc; cấp điện quy mô công nghiệp; phòng chống cháy nổ và các dịch vụ khác cho nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà máy sản xuất có sản phẩm là hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm phụ trợ khác phục vụ đa ngành nghề, trong đó ưu tiên lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao.