Không còn khoản thu tài chính đột biến, một doanh  nghiệp ngành đường sắt vẫn báo lãi tăng 38% so với 9 tháng đầu năm 2020

Không còn khoản thu tài chính đột biến, một doanh nghiệp ngành đường sắt vẫn báo lãi tăng 38% so với 9 tháng đầu năm 2020

CTCP Tổng công ty công trình đường sắt (mã chứng khoán RCC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 132,2 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí đội lên cao nên lợi nhuận gộp còn chưa đến 21 tỷ đồng, giảm 23% so với quý 3 năm ngoái.

Trong quý, không còn khoản doanh thu tài chính 113 tỷ đồng như cùng kỳ từ lãi hoạt động đầu tư chứng khoán. Tuy vậy chi phí tài chính giảm được hơn 61 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán và cũng nhờ chi phí lãi vay giảm mạnh. Tính đến 30/9/2021, Tổng công ty công trình đường sắt còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 260 tỷ đồng, giảm 165 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trừ các khoản chi phí khác, dù không còn khoản thu tài chính hơn 113 tỷ nhưng quý 3 Tổng công ty công trình đường sắt vẫn lãi sau thuế gần 27 tỷ đồng, giảm 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.