KCN Thuận Thành I gần 3.000 tỷ đồng của Viglacera được duyệt chủ trương đầu tư

KCN Thuận Thành I gần 3.000 tỷ đồng của Viglacera được duyệt chủ trương đầu tư

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Thuận Thành I.

Theo đó, dự án được thực hiện tại các xã Ninh Xá, Trạm Lộ và Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành với quy mô 249,75 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.847,8 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chà đầu tư (Tổng Công ty Viglacera – CTCP) là 859,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày 17/2/2021.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm về việc đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; chỉ được triển khai thực hiện sau khi thông tin về địa điểm thực hiện dự án tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường được làm rõ và được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận.