Giải phóng mặt bằng vành đai 2.5 trong năm 2021: Đất Định Công có tạo mặt bằng giá mới?

Giải phóng mặt bằng vành đai 2.5 trong năm 2021: Đất Định Công có tạo mặt bằng giá mới?

Hà Nội với sự chung tay hỗ trợ của Chính phủ cùng gỡ khó trong đầu tư công

Chiều ngày 1/9/2021 – Hội nghị trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư tại TP. Hà Nội đã diễn dưới hình thức trực tuyến do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cùng Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đồng chủ trì.

Tại Hội nghị, Đại diện TP. Hà Nội đã kiến nghị, hiện nay các dự án BT trên TP Hà Nội đang trong giai đoạn hoàn thành kết dự án, việc triển khai các dự án trước đây thực hiện theo các quy định về dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ cho phép chuyển tiếp thực hiện công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết các dự án BT chuyển tiếp.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của TP. Hà Nội nói riêng và nhiều địa phương khác trong cả nước nói chung và nhấn mạnh sẽ đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền; Đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương; Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm khắc phục các vướng mắc trong tình hình mới. Đẩy nhanh tiến độ GPMB đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc Lộ 1A hoàn thành trong năm 2021.