Dự báo Kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý 3, cổ phiếu Nhựa Bình Minh (BMP) xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2021

Dự báo Kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý 3, cổ phiếu Nhựa Bình Minh (BMP) xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2021

Báo cáo KQKD quý 2 cho biết Nhựa Bình Minh (BMP) đạt doanh thu thuần 1.452 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận ròng BMP chỉ đạt gần 42 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ 2020, mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, BMP đạt 2.605 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa, chỉ còn 126 tỷ đồng.

Sau nửa đầu năm khó khăn, tình hình hoạt động quý 3 của BMP được dự báo sẽ còn khó khăn hơn nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19.