Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT An Gia vừa mua thêm gần 3,5 triệu cổ phiếu AGG

Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT An Gia vừa mua thêm gần 3,5 triệu cổ phiếu AGG

Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang báo cáo về thay đổi sở của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG).

Theo đó, công ty Trường Giang đã ròng rã mua thêm trong tuần qua với tổng cộng khoảng 3,5 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 31.079.046 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 37,56% lên 34.556.746 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 41,77%. Giao dịch được thực hiện từ 19 đến 22/10/2021.

Công ty Trường Giang là công ty có tổng giám đốc Nguyễn Bá Sáng hiện là Chủ tịch HĐQT của Bất động sản An Gia.