Bệnh viện liên quan đến Bầu Hiển thua lỗ 20 quý liên tiếp, thương vụ thoái vốn của T&T chưa thành?

Bệnh viện liên quan đến Bầu Hiển thua lỗ 20 quý liên tiếp, thương vụ thoái vốn của T&T chưa thành?

Công ty cổ phần Bệnh viên Giao thông vận tải (OTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021. Theo đó, Bệnh viện đạt doanh thu chỉ 24,3 tỷ đồng, giảm 35,8% so với cùng kỳ. Trong khi giá vốn bán hàng lên tới 30,8 tỷ đồng, giảm gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng do sụt giảm doanh thu nên bệnh viên đã lỗ 11.4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ mức lỗ của bệnh viện là 8,77 tỷ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, doanh thu của bệnh viện đạt 81 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng lên tới 100 tỷ đồng do đó bệnh viện thua lỗ 34,9 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều mức lỗ 26 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Điều đáng nói, Bệnh viện Giao thông vận tải có 20 quý thua lỗ liên tiếp. Mức lỗ triền miên không chỉ diễn ra khi có đại dịch Covid-109. Dịch bệnh chỉ làm cho tình trạng thua lỗ đậm hơn so với bình thường. Lỗ luỹ kế của Bệnh viện lên tới 187 tỷ đồng tính đến nay. 

Trước đó, Bệnh viện cũng có năm 2020 thua lỗ với mức lỗ lên tới 34 tỷ đồng, doanh thu 145 tỷ đồng. Năm 2019 mức lỗ của bệnh viện cũng là 26,5 tỷ, trong khi doanh thu đạt 197 tỷ. 

Năm 2018, Bệnh viện cũng ghi nhận khoản lỗ trên 33 tỷ đồng, tăng khoảng 2 tỷ so với con số lỗ của năm 2017. 

Tính đến 30/9/2021, Bệnh viện Giao thông vận tải có tổng tài sản 245 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chỉ 28 tỷ đồng. Bệnh viện không có nợ dài hạn. Phần lớn trong số này là vốn chủ sở hữu của bệnh viện với 216 tỷ đồng, ăn mòn vốn góp của chủ sở hữu ban đầu là 391 tỷ đồng.