Bất ngờ với tổng lợi nhuận tăng thêm gần 110.000 tỷ bất chấp khó khăn của các công ty chủ chốt sàn chứng khoán

Bất ngờ với tổng lợi nhuận tăng thêm gần 110.000 tỷ bất chấp khó khăn của các công ty chủ chốt sàn chứng khoán

Hiện tại hầu hết các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đã hoàn thành công bố kết quả kinh doanh quý 3. Mặc dù ít nhiều gặp khó khăn do tác động của đại dịch nhưng phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đều đã vượt qua, thậm chí ghi nhận kết quả hết sức tích cực.

Thống kê của chúng tôi cho thấy có tổng cộng 61 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt trên 1.000 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ có 43 doanh nghiệp.