Bản Việt đã hỗ trợ 10.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bản Việt đã hỗ trợ 10.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Năm 2021, Covid-19 đã tác động sâu rộng tới tất cả các ngành nghề. Ngân hàng với vai trò là “huyết mạch” của nền kinh tế cũng gián tiếp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với phương châm khách hàng là trọng tâm, đồng thời theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã nỗ lực chung tay cùng cộng đồng và sẻ chia với khách hàng để vượt qua đại dịch.

Là một nhà băng tiên phong vào cuộc hỗ trợ khách hàng, năm vừa qua, Ngân hàng Bản Việt đã triển khai hàng loạt chương trình, chính sách cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Cụ thể, với khách hàng cá nhân, Bản Việt thực hiện giảm lãi suất cho vay đến 2%/năm cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Bên cạnh đó, ngân hàng còn linh động hỗ trợ khách hàng trong khu vực bị phong tỏa vẫn được giải ngân để để đảm bảo các tiến độ cam kết từ phía ngân hàng đối với khách hàng.

Đối với những khoản vay cơ cấu lại nợ hoặc vay thêm, Ngân hàng linh động thông qua các kênh không tiếp xúc (online) để xác định nhu cầu và giải quyết kịp thời cho khách hàng; các thủ tục cấp tín dụng vẫn đảm bảo theo quy định của ngân hàng và chủ trương của NHNN.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Bản Việt cũng giảm lãi suất cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn hiện hữu lên đến 2%, đồng thời ban hành các gói ưu đãi hỗ trợ quy mô lên đến 9.000 tỷ đồng cho cả khách hàng cá nhân và SME. Ngoài ra, nhà băng này còn thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ theo đúng chủ trương của NHNN.

Tổng số lượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp được hỗ trợ trong năm vừa qua lên tới 10.000 khách hàng với tổng dư nợ 8.000 tỷ đồng.