Bamboo Capital (BCG): Lãi quý 3 đạt 218 tỷ đồng, tổng nợ phải trả tăng mạnh lên 29.000 tỷ đồng, rót 1.100 vào cổ phiếu TPB và PGB

Bamboo Capital (BCG): Lãi quý 3 đạt 218 tỷ đồng, tổng nợ phải trả tăng mạnh lên 29.000 tỷ đồng, rót 1.100 vào cổ phiếu TPB và PGB

Bamboo Capital (BCG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần giảm 41,5% về 457 tỷ đồng. Giá vốn tương ứng giảm, lợi nhuận gộp theo đó điều chỉnh nhẹ xuống còn 221 tỷ đồng. Đặc biệt, biên lãi gộp Công ty có sự cải thiện từ 40% ở cùng kỳ lên 94%.

Trong kỳ, BCG ghi nhận doanh thu tài chính đột biến hơn 596 tỷ đồng, được đóng góp từ lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Khấu trừ chi phí, BCG lãi sau thuế 218 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ. Theo giải trình, trong kỳ nhờ chuyển nhượng một số dự án, doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đóng điện từ cuối năm 2020 đã giúp lợi nhuận Công ty tăng tốt.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCG đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 701 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 13% và 580% so với cùng kỳ năm ngoái.