Áp lực chi phí tăng cao, Dệt may Thành Công (TCM) báo lãi quý 4 giảm 67% so với cùng kỳ 2020

Áp lực chi phí tăng cao, Dệt may Thành Công (TCM) báo lãi quý 4 giảm 67% so với cùng kỳ 2020

Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã CK: TCM) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 828,5 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp đạt 120 tỷ đồng, giảm 16% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, TCM có 18 tỷ doanh thu tài chính tăng 5 tỷ so với cùng kỳ, tuy nhiên các chi phí đồng loạt tăng cao. Kết quả, TCM lãi sau thuế 25 tỷ đồng, giảm 67% so với quý 4/2020.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm, TCM cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 trong quý 4/2021 công ty đã dừng làm việc 3 tại chỗ và từng bước phục hồi sản xuất, tuy nhiên chi phí của công ty vẫn còn cao. 

Tỷ lệ chi phí giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng 4,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí QLDN trên doanh thu thuần cũng tăng 3% do cước vận chuyển tăng cao.

Luỹ kế cả năm 2021, TCM đạt 3.535 tỷ đồng doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ, LNST đạt 143,7 tỷ đồng giảm 48% so với năm 2020 trong đó LNST công ty mẹ là 142,5 tỷ đồng. EPS năm 2021 đạt 1.700 đồng.

Năm 2021, TCM đặt mục tiêu đạt 4.218 tỷ đồng doanh thu và 290 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy kết thúc năm 2021, TCM đã thực hiện được 84% chỉ tiêu doanh thu và gần 50% chỉ tiêu lãi sau thuế cả năm 2021.