Y tế Việt Mỹ (AMV) tiếp tục lùi thời gian trả cổ tức năm 2019 thêm 8 tháng

Y tế Việt Mỹ (AMV) tiếp tục lùi thời gian trả cổ tức năm 2019 thêm 8 tháng

CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán AMV) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi lần 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Trước đó ngày 11/1/2021 Y tế Việt Mỹ đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Số tiền được chi trả làm 2 đợt, đợt 1 vào 20/5/2021 trả 10%, và đợt 2 vào 24/6/2021 trả 10% còn lại.

Bên cạnh số cổ tức bằng tiền, Y tế Việt Mỹ cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 15,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 40%. Số cổ phiếu này đã được công ty phát hành thành công theo dự kiến.

Lần 1: Tuy nhiên đến gần ngày thanh toán, ngày 18/5/2021 Y tế Việt Mỹ quyết định thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2019 do “TCPH đang có nhiều dự án nên đã dùng nguồn tiền hiện có để đặt hàng nhằm đảm bảo tiến độ dự án cần triển khai, TCPH gia hạn thời gian chi trả cổ tức để đợi nguồn tiền từ khách hàng về”.

Thời gian chi trả mới được lùi thêm hơn 4 tháng theo từng đợt. Đợt 1 chi trả 10% vào ngày 30/9/2021 (lùi lại hơn 4 tháng) và đợt 2 trả 10% vào ngày 5/11/2021 (lùi lại hơn 4 tháng).

Lần 2: Hiện tại Y tế Việt Mỹ tiếp tục lùi ngày nhận cổ tức năm 2019 của cổ đông thêm hơn 8 tháng. Thời gian cụ thể, đợt 1 được trả 10% vào ngày 31/5/2022 và đợt 2 trả 10% vào ngày 31/8/2022.

Lý do lùi ngày trả cổ tức “do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước, trên thế giới trong mấy tháng gần đây diễn biến bất ngờ và phức tạp, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, nên dòng tiền không về kịp theo đúng tiến độ như kế hoạch đã đề ra”.