Xuất nhập khẩu, bán lẻ, dệt may được kỳ vọng thúc đẩy tín dụng nửa cuối năm

Xuất nhập khẩu, bán lẻ, dệt may được kỳ vọng thúc đẩy tín dụng nửa cuối năm

Theo kết quả điều tra các tổ chức tín dụng (TCTD) của của Vụ Dự báo Thống kê (Ngân hàng Nhà nước), trong 6 tháng cuối năm 2020, 49% TCTD kỳ vọng xuất nhập khẩu sẽ là động lực trưởng tín dụng của hệ thống, tiếp đến là bán buôn, bán lẻ (47%), dệt may (41%) và xây dựng (40%). 

Nửa đầu năm, các ngành nghề được cho là động lực tăng trưởng tín dụng của hệ thống trong là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu, xây dựng và dệt may. 

Đánh giá tổng thể trong cả năm, bán buôn, bán lẻ vẫn là lĩnh vực được nhiều TCTD dự báo là động lực tăng trưởng tín dụng nhất (46,9%), tiếp đến là xây dựng (43,9%), xuất nhập khẩu (41,8%) và dệt may (40,8%). 4 lĩnh vực này được phần lớn các TCTD dự báo là động lực tăng trưởng tín dụng trong cả năm 2021, trong đó xuất nhập khẩu được nhiều TCTD lựa chọn nhất.