Vinasun lỗ 67 tỷ đồng trong quý 2/2021, đánh dấu chuỗi 6 quý thua lỗ liên tiếp

Vinasun lỗ 67 tỷ đồng trong quý 2/2021, đánh dấu chuỗi 6 quý thua lỗ liên tiếp

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã CK: VNS) đã công bố BCTC quý 2/2021 với khoản lỗ ròng gần 66 tỷ đồng.

Cụ thể riêng quý 2 doanh thu đạt 150 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, kinh doanh dưới giá vốn khiến Vinasun lỗ gộp 27,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoán lỗ gộp gần 64 tỷ đồng của quý 2/2020.

Sau khi trừ các khoản chi phí Vinasun lỗ sau thuế 66,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái cũng lỗ 111 tỷ đồng – ghi nhận quý thứ 6 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.