Vinaconex phê duyệt mua thêm gần 58 triệu cổ phần Vinaconex ITC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%

Vinaconex phê duyệt mua thêm gần 58 triệu cổ phần Vinaconex ITC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%

Tổng CTCP Vinaconex (mã chứng khoán VCG) đã phê duyệt giao dịch mua cổ phần của CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC – mã chứng khoán VCR) để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn điều lệ của Vinaconex ITC.

Hiện Vinaconex đang sở hữu 49,28 triệu cổ phiếu VCR tương ứng tỷ lệ 23,47%. Hiện Tổng công ty dự kiến mua thêm 57,82 triệu cổ phiếu VCR, nâng tổng lượng sở hữu lên 107,1 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Vinaconex ITC.

Vinaconex ghi nhận hình thức mua là mua trực tiếp của các cổ đông (có danh sách kèm theo), không thực hiện chào mua công khai thông qua Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Vinconex phê duyệt.

Danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Vinaconex gồm 17 cá nhân, trong đó 16 cá nhân chuyển nhượng mỗi người 3.528.000 cổ phần và 1 cá nhân chuyển nhượng 1.372.000 cổ phần.