VietinBank bổ nhiệm một loạt Giám đốc chi nhánh

VietinBank bổ nhiệm một loạt Giám đốc chi nhánh

Ngày 19/6/2020, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa  công bố các quyết định bổ nhiệm 5 Giám đốc tại 5 chi nhánh: Đông Hải Dương, KCN Hải Dương, Hải Phòng, Lê Chân và Tiên Sơn.

Cụ thể, VietinBank điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Giám đốc CN Tây Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc CN Đông Hải Dương. Ông Nguyễn Quang Tâm – Giám đốc CN Tiên Sơn giữ chức vụ Giám đốc CN KCN Hải Dương. Ông Đoàn Mạnh Vinh- Giám đốc CN KCN Hải Dương giữ chức vụ Giám đốc CN Hải Phòng. Ông Trần Hoài Nam – Giám đốc Cn Lê Chân giữ chức vụ Phó Giám đốc Thường trực CN Quảng Ninh. Ông Nguyễn Văn Lợi – Giám đốc CN Đông Hải Dương giữ chức vụ Giám đốc CN Lê Chân. Ông Nguyễn Thị Hường – Phó Giám đốc CN Bắc Ninh giữ chức vụ Giám đốc CN Tiên Sơn.

VietinBank cho biết, các Giám đốc được bổ nhiệm đều là cán bộ nguồn được quy hoạch bài bản, có năng lực công tác, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có đạo đức, kinh nghiệm, bản lĩnh và được trui rèn qua nhiều vị trí công tác tại VietinBank. Ở các vị trí công tác khác nhau, những nhân sự này đều thể hiện tốt vai trò trách nhiệm, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp cho thành công chung của VietinBank.