Từ quyết tâm đưa Bình Chánh lên Thành phố trong năm 2025 đến những “điểm sáng” của thị trường BĐS cuối năm

Từ quyết tâm đưa Bình Chánh lên Thành phố trong năm 2025 đến những “điểm sáng” của thị trường BĐS cuối năm

Từ quyết tâm đưa Bình Chánh lên Thành phố vào năm 2025…

Hiện Bình Chánh đang rà soát lại các tiêu chí lên thành phố để xác định phân kỳ đầu tư trong 4 năm tới. Thay vì lộ trình lên Quận thông thường như các huyện còn lại của Tp.HCM, Bình Chánh sẽ là thành phố phát triển độc lập với bộ máy chính quyền được tái cơ cấu hoàn toàn, trở thành cực đối trọng của Thủ Đức.

Mới đây, tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh nhấn mạnh, sẽ quyết tâm để “phía đông có thành phố Thủ Đức, phía Tây nam có thành phố Bình Chánh”. Lập tức thông tin này gây sự chú ý với thị trường BĐS khu Tây Nam Sài Gòn.

Theo vị Bí Thư này, hiện Bình Chánh đang rà soát lại các tiêu chí lên thành phố để xác định phân kỳ đầu tư trong 4 năm tới. Thay vì lộ trình lên Quận thông thường như các huyện còn lại của Tp.HCM, Bình Chánh sẽ là thành phố phát triển độc lập với bộ máy chính quyền được tái cơ cấu hoàn toàn, trở thành cực đối trọng của Thủ Đức.