Tiếp tục đề nghị giảm cước tin nhắn đối với dịch vụ tài chính ngân hàng

Tiếp tục đề nghị giảm cước tin nhắn đối với dịch vụ tài chính ngân hàng

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA)  cho biết, để hỗ trợ các ngân hàng hội viên thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, tín dụng theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có văn bản số 87/HHNH-PLNV ngày 9/4/2020 đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông giảm cước tin nhắn (SMS) đối với các dịch vụ tài chính – ngân hàng và ngày 14/5/2020 tiếp tục có ý kiến trực tiếp tại cuộc họp giữa Cục Viễn thông, các doanh nghiệp viễn thông di động và một số ngân hàng thương mại.

Tiếp đó, ngày 17/6/2020, Hiệp hội Ngân hàng đã có văn bản số 136/HHNH-PLNV về nội dung này. Tuy nhiên, đến nay Hiệp hội Ngân hàng vẫn chưa nhận được thông tin kết quả xử lý của Bộ Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông di động chưa có động thái giải quyết yêu cầu của các ngân hàng.

Vì thế đến nay Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tiếp tục có văn bản lần thứ 3 gửi tới Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giảm cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính – ngân hàng.

“Một lần nữa, Hiệp hội Ngân hàng kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo quyết liệt các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương thực hiện điều chỉnh giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính ngân hàng, sớm thông báo kết quả xử lý về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu các tổ chức ngân hàng – tài chính trong điều kiện hiện nay” – văn bản cho biết.

Được biết hiện nay phí SMS banking được ngân hàng thu ở mức thấp và chỉ thu 1 lần/tháng (từ 5.500đ/tháng đến 8.800đ/tháng, một vài ngân hàng thu 11.000đ/tháng). Nhiều ngân hàng đang áp dụng chính sách miễn phí cho khách hàng nhằm tăng tiện ích công nghệ cho khách hàng, người dân và đẩy mạnh chuyển đổi sang giao dịch trực tuyến.

Trong khi đó mỗi giao dịch chuyển tiền/thanh toán đều cần gửi ít nhất 2 tin nhắn cho khách hàng. Thực tế một ngân hàng miễn phí cho khách hàng đang phải chi trả và chịu lỗ chi phí tin nhắn bình quân là 1.640đ/giao dịch thanh toán. Bình quân mỗi khách hàng có từ 15 – 20 giao dịch/tháng, tương đương 25 – 30 tin nhắn/tháng, tương đương khoảng 20.000 – 25.000đ/tháng. Trong khi giá cước tin nhắn mà các doanh nghiệp viễn thông đang áp dụng đối với ngân hàng cao gấp 3 lần so với tin nhắn thông thường. Hàng tháng, một ngân hàng qui mô nhỏ phát sinh khoảng 9 – 11 triệu tin nhắn/tháng phải trả doanh nghiệp viễn thông từ 7,5 tỷ – 9 tỷ đồng/tháng. Ở ngân hàng lớn thì chi phí lớn hơn nhiều.

Lượng tin nhắn ngày càng nhiều do các dịch vụ ngày càng nhiều hơn. Chẳng hạn tại BIDV, 1 trong 4 ngân hàng có qui mô lớn nhất thị trường, số liệu do VNBA có được cho thấy sản lượng SMS tăng qua các năm, như 2017 chỉ hơn 365 triệu tin nhắn thì 2018 là hơn 473 triệu và 2019 là hơn 365 triệu tin. Đến hết tháng 5 năm nay lượng tin nhắn đã hơn 320 triệu. Tổng sản lượng 3 năm và 5 tháng đầu năm 2020 xấp xỉ 1900 triệu tin, chi phí khoảng gần 1200 tỷ đồng. Căn cứ nhịp độ sản lượng tin nhắn năm nay, BIDV dự tính sẽ phải bù lỗ khoảng 500 tỷ đồng.

Theo Hiệp hội Ngân hàng, căn cứ thực tế của các ngân hàng thì giá phí bình quân 1 tin nhắn qua các năm khoảng 700đ/tin nhắn. Nếu các nhà mạng áp mức giá thông thường khoảng 300đ/tin nhắn thì chi phí sẽ giảm khoảng 50%, giúp các ngân hàng giảm khó khăn đáng kể.

Bởi vậy, Hiệp hội Ngân hàng khẩn thiết đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo quyết liệt để các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc giảm phí (cước) tin nhắn SMS đối với dịch vụ tài chính ngân hàng xuống bằng giá cước tin nhắn thông thường hoặc bằng 50% giá cước tin nhắn hiện nay hoặc bằng mức giá của Vietnammobile (280đ – 400đ/tin nhắn giao dịch tài chính, 500đ/ tin nhắn quảng cáo chăm sóc khách hàng).

Tại văn bản gửi đi ngày 17/6, Hiệp hội Ngân hàng cho biết sau khi Hiệp hội Ngân hàng gửi văn bản số 87/HHNH-PLNV ngày 9/4/2020 đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các công ty viễn thông giảm cước tin nhắn (SMS) đối với các dịch vụ tài chính – ngân hàng, ngày 20/4/2020, Cục Viễn thông đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông xem xét và báo cáo Cục Viễn thông về việc thực hiện giảm phí tin nhắn SMS cho các ngân hàng trước ngày 27/4/2020 nhưng các doanh nghiệp chỉ báo cáo là chưa thực hiện giảm phí.

Ngày 14/5/2020, Cục Viễn thông đã tổ chức họp giữa các doanh nghiệp viễn thông di động và một số ngân hàng thương mại (có mời lãnh đạo Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước và đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) bàn về các nội dung có liên quan đến việc giảm phí SMS cho các ngân hàng thương mại.

Tại cuộc họp, đại diện Hiệp hội Ngân hàng một lần nữa nêu sự cần thiết phải có sự vào cuộc của doanh nghiệp viễn thông trong việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 11, tạo thuận lợi cho các ngân hàng thương mại có thể giảm phí, giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng cũng như thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc tiếp tục giảm phí giao dịch thanh toán cho khách hàng (hiện 100% các ngân hàng thương mại đã thực hiện miễn, giảm phí thanh toán cho khách hàng, nhiều ngân hàng đã và đang miễn phí dịch vụ thanh toán, phí tin nhắn, tra cứu số dư…). Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện giảm giá tin nhắn và ngày 18/5/2020 có báo cáo đề xuất gửi về Cục Viễn thông.

Cục Viễn thông cũng đã có ý kiến yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cân đối, xem xét lại giá cước tin nhắn SMS hiện có giá thành thấp (<200đ/tin nhắn) và theo Vietnammobile chi phí (giá cước) khoảng 300-500đ/tin nhắn là hợp lý. Do đó, nhiều ý kiến của ngân hàng, Cục Viễn thông và Hiệp hội Ngân hàng đề nghị nếu các doanh nghiệp viễn thông không giảm được 50% phí (cước) tin nhắn thì có thể giảm về mức phí tương đương của Vietnammobile.

Tuy nhiên đến nay Hiệp hội Ngân hàng cho biết vẫn chưa nhận được thông tin kết quả xử lý của Bộ Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông di động chưa có động thái giải quyết yêu cầu của các ngân hàng.