Tham vọng vũ trụ Thaispace của bầu Thụy: Ba cha con trực tiếp góp hơn 25.000 tỷ đồng, nữ CEO tài năng mới chỉ 21 tuổi

Tham vọng vũ trụ Thaispace của bầu Thụy: Ba cha con trực tiếp góp hơn 25.000 tỷ đồng, nữ CEO tài năng mới chỉ 21 tuổi

Vào ngày cuối cùng của năm 2021, bầu Thụy đã hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập CTCP Thaispace với vốn điều lệ lên đến 26.688 tỷ đồng.

Theo đăng ký kinh doanh, bầu Thụy trực tiếp góp 20.016 tỷ đồng, chiếm 75% vốn. Hai người con lớn của bầu Thụy là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và Nguyễn Xuân Thái mỗi người góp 2.668 tỷ đồng, tương ứng 10% vốn. Còn lại 5% vốn do CTCP Thaiholdings góp.