Super phốt phát và hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi quý 4 giảm 76% so với cùng kỳ còn hơn 8 tỷ đồng

Super phốt phát và hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi quý 4 giảm 76% so với cùng kỳ còn hơn 8 tỷ đồng

CTCP Super phốt phát và hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) công bố báo cáo  chính tổng hợp quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt hơn 878 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn lại tới 27%, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 86 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. 

Doanh thu tài chính tăng cao so với năm trước, chi phí tài chính cũng tăng lên 4 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí các loại, quý 4 Super phốt phát và Hóa chất Lâm Thao còn lãi trước thuế 11 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 8 tỷ đồng, giảm mạnh 76% so với quý 4 năm ngoái.