SCI E&C báo lãi năm 2021 đạt 135 tỷ đồng, doanh thu tăng gấp 4 lần lên 6.300 tỷ đồng

SCI E&C báo lãi năm 2021 đạt 135 tỷ đồng, doanh thu tăng gấp 4 lần lên 6.300 tỷ đồng

CTCP SCI E&C (mã chứng khoán SCI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 515 tỷ đồng, giảm 42,4% so với doanh thu 893 tỷ đồng đạt được quý 4/2020. Trong khi đó tỷ lệ giá vốn giảm thấp hơn, chỉ có 32,6% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 32 tỷ đồng, bằng 18% so với số lãi gộp 177 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4 trước đó.

Trong quý, doanh thu tài chính tăng 4,4 tỷ đồng, lên gần 20 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí tài chính giảm được 19 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 30 tỷ đồng. Doanh thu tài chính trong quý tăng chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính giảm cũng nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được gần 15 tỷ đồng, xuống còn 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó quý 4 vừa qua các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ bằng 0.

Kết quả, quý 4/2021 SCI E&C báo lãi sau thuế xấp xỉ 13 tỷ đồng, chỉ bằng 14,4% so với số lãi gần 88,8 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.