Sau thắng đậm trong tháng 5, nhà đầu tư có nên tiếp tục mua hàng hóa và chứng khoán trong tháng 6?

Sau thắng đậm trong tháng 5, nhà đầu tư có nên tiếp tục mua hàng hóa và chứng khoán trong tháng 6?

Chứng khoán thế giới tháng 5 tăng tháng thứ 4 liên tiếp, theo đó chỉ số MSCI toàn cầu tăng 1,4% trong tháng 5, là chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 8/2020. So với đầu năm 2021, chỉ số chứng khoán tháng 5 đã tăng khoảng 10%.

Đáng chú ý, chứng khoán Mỹ tháng 5 biến động mạnh theo hướng đi lên. Tính chung cả tháng, S&P tiến thêm 0,55%, Dow tăng 1,94%, và chỉ riêng Nasdaq mất 1,53%.