Sau ba lần bất thành, Viettel đã thoái vốn thành công tại CTCP Vĩnh Sơn, thu về hơn 922 tỷ đồng

Sau ba lần bất thành, Viettel đã thoái vốn thành công tại CTCP Vĩnh Sơn, thu về hơn 922 tỷ đồng

Cập nhật từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong ngày 21/9, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel đã bán đấu giá thành công trọn lô gần 4,6 triệu cổ phần của CTCP Vĩnh Sơn. Giá khởi điểm của lô cổ phần được tổ chức đấu giá quy định là hơn 922 tỷ đồng.

Theo đó, đã có hai nhà đầu tư là 1 tổ chức và 1 cá nhân tham gia đấu giá. Mức giá đấu thấp nhất là 922.490.394.000 đồng/lô cổ phần, cao nhất là 922.499.000.000 đồng/lô cổ phần.

Kết quả, toàn bộ cổ phần đấu giá được bán hết cho một nhà đầu tư tổ chức với giá đấu thành công 922,499 tỷ đồng, cao hơn 8,6 triệu đồng so với giá khởi điểm, ứng với giá bình quân 201.046 đồng/cổ phần

Như vậy, sau ba lần đấu giá bất thành do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự, Viettel cuối cùng đã thoái vốn thành công tại CTCP Vĩnh Sơn.

Việc thực hiện đấu giá trọn lô cổ phần của Vĩnh Sơn đợt này nằm trong kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành của Viettel theo phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, thể hiện quyết tâm của Viettel trong việc thúc đẩy kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành để tập trung đầu tư cho các hoạt động cốt lõi là xây lắp hạ tầng viễn thông và vận hành hạ tầng viễn thông.

Được biết, Vĩnh Sơn được thành lập hồi tháng 9/2003, địa chỉ tại tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại, công ty có vốn điều lệ 1.150 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2021, cơ cấu cổ đông gồm CTCP Bất động sản Dragon Village với tỷ lệ sở hưu 60%, Viettel nắm giữ 39,9% vốn và cá nhân Nguyễn Khánh Trung sở hữu 0,1% tổng số cổ phần.