Quảng Trị chấp thuận đầu tư dự án 25 triệu USD

Quảng Trị chấp thuận đầu tư dự án 25 triệu USD

Dự án nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao của Công ty Scavi Huế, thành viên của SCAVI, là công ty con thuộc sở hữu 100% của Tập đoàn Financière B’Lao, Pháp có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng (tương đương 25 triệu USD) sẽ được đầu tư xây dựng tại KCN Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tại quyết định cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng (tương đương 25 triệu USD). trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 115 tỷ đồng và vốn huy động là 460 tỷ đồng.

Dự án có diện tích 18,5ha với mục tiêu sản xuất hàng dệt sẵn, quần áo lót, quần áo thể thao và quần áo trẻ em với công suất sản xuất dự kiến khoảng 90 triệu sản phẩm/năm.

Dự án chia thành 2 giai đoạn gồm giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2022, sẽ xây dựng 1 phân xưởng/kho và các hạng mục phụ trợ với công suất 45 triệu sản phẩm/năm.

Giai đoạn 2, từ năm 2023 – 2024, xây dựng 1 phân xưởng và các hạng mục phụ trợ với công suất 45 triệu sản phẩm/năm.

Về tiến độ dự kiến thực hiện dự án, dự kiến trong tháng 1/2022, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý và khởi công xây dựng.

Đến tháng 8/2022, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 dự án và đến tháng 12/2024, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ.Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.