Nhờ dự trữ hàng tồn kho, HCD tiếp tục lãi lớn trong quý 4

Nhờ dự trữ hàng tồn kho, HCD tiếp tục lãi lớn trong quý 4

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã CK: HCD) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 192 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm mạnh nên lãi gộp đạt hơn 17 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ các khoản chi phí HCD lãi sau thuế gần 14 tỷ đồng cao gấp hơn 17 lần quý 4/2020.

HCD cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do giá dầu tăng mạnh kéo theo giá hạt nhựa cũng tăng cao, trong khi công ty dự trữ được một lượng lớn hàng tồn kho nhập tại thời điểm giá thấp.

Luỹ kế cả năm 2021, HCD đạt 732 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 48% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 48 tỷ đồng cao gấp 34 lần cùng kỳ năm ngoái, tương đương EPS đạt 1.793 đồng – Đây cũng là con số lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của HCD.

Được biết năm 2021, HCD đặt mục tiêu doanh thu đạt 700 tỷ đồng, LNST đạt 36 tỷ đồng. Theo đó kết thúc năm 2021 công ty đã hoàn thành 105% mục tiêu doanh thu và 133% mục tiêu LNST.