Nhiều nam giới mất 90% chức năng thận trước khi phát hiện bệnh: 4 biểu hiện vào buổi sáng chứng tỏ thận đang hỏng nặng, khẩn trương đi khám kẻo hối không kịp!

Nhiều nam giới mất 90% chức năng thận trước khi phát hiện bệnh: 4 biểu hiện vào buổi sáng chứng tỏ thận đang hỏng nặng, khẩn trương đi khám kẻo hối không kịp!

Thận là một trong những cơ quan quan trọng, thực hiện chức năng đào thải độc tố trên cơ thể con người. Một khi chức năng thận BỊ HỎNG hay gặp tình trạng bất thường, cơ thể sẽ không giải được độc tố, dần dần tích tụ lại và gây nguy hại đến sức khỏe.

Đặc biệt đối với nam giới, thận được coi như “cội nguồn” sinh lực, thận yếu tức là sức khỏe yếu, chức năng sinh lý yếu. Vậy chúng ta có thể đánh giá sức khỏe của thận nam giới như thế nào?