Nguồn tiền lớn bắt đầu có xu hướng chảy mạnh

Nguồn tiền lớn bắt đầu có xu hướng chảy mạnh

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2020 ước tính chỉ tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tốc độ tăng trưởng giảm mạnh so với cùng kỳ và thấp nhất trong 10 năm gần đây.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong quý I/2020 đạt mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020, do tác động tiêu cực của dịch Covid-19.