Ngành logistic khởi sắc, Viconship (VSC) báo lãi trước thuế kỷ lục 483 tỷ đồng, vượt luôn kế hoạch đã được điều chỉnh

Ngành logistic khởi sắc, Viconship (VSC) báo lãi trước thuế kỷ lục 483 tỷ đồng, vượt luôn kế hoạch đã được điều chỉnh

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship – mã chứng khoán VSC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021.

Từ tháng 10/2021, Viconship đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm. Kế hoạch doanh thu giữ nguyên mức 1.700 tỷ đồng như Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 giao phó. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế điều chỉnh tăng 32,84% lên 445 tỷ đồng so với kế hoạch được giao đầu năm.

Viconship là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kho bãi, vận tải và dịch vụ hàng hải – là ngành kinh doanh khởi sắc trong năm 2021 vừa qua. BCTC hợp nhất quý 4/2021 ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt 1.892 tỷ đồng, tăng 12% so với doanh thu đạt được năm 2020 và vượt 11,3% kế hoạch năm. Trừ chi phí vốn, Viconship lãi gộp 602 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 483 tỷ đồng, vượt 8,4% so với chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm theo kế hoạch đã điều chỉnh. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 414 tỷ đồng, tăng trưởng gần 40% so với số lãi 296 tỷ đồng đạt được năm 2020. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 350 tỷ đồng.