Năm 2022 người dân còn được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí không?

Năm 2022 người dân còn được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí không?

Bộ Y tế đang trình Chính phủ kế hoạch mua, sử dụng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 – 2022, theo đó, việc thực hiện tiêm miễn phí vẫn được tiếp tục đến hết năm 2022. Trường hợp có thay đổi về chủ trương tiêm miễn phí, Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, điều chỉnh.

Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận hơn 125 triệu vaccine COVID-19. Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử dụng vaccine phòng COVID-19, bảo đảm tiến độ nhanh nhất, an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh ở từng địa phương.

Ngoài nguồn vaccine do Bộ Y tế mua, tiếp nhận tài trợ, viện trợ, Nghị quyết 86 đã khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động tìm kiếm nguồn và mua vaccine phòng COVID-19. Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp đã đàm phán, ký hợp đồng mua vaccine phòng COVID-19, và Bộ Y tế đã cấp phép nhập khẩu vaccine theo quy định.

Thông tin về việc sử dụng các nguồn vaccine COVID-19, lãnh đạo Vụ Kế hoạch – tài chính (Bộ Y tế) cho hay, để sử dụng vaccine do các doanh nghiệp nhập khẩu có hiệu quả, không để lãng phí, dư thừa vaccine,… Các doanh nghiệp khi đề nghị cấp phép nhập khẩu cần nói rõ mục đích mua, nhập khẩu để tài trợ miễn phí cho Bộ Y tế, hoặc tài trợ trực tiếp cho các địa phương.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu vaccine để bán cho các doanh nghiệp khác, thì các doanh nghiệp khác mua cũng phải sử dụng để tài trợ cho Bộ Y tế, hoặc tài trợ trực tiếp cho các địa phương.

Trường hợp doanh nghiệp tài trợ vaccine cho các địa phương thì doanh nghiệp cần thông tin cho Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư) để điều phối việc phân bổ hợp lý.

Đối với vaccine tài trợ cho Bộ Y tế, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho các địa phương; đối với vaccine tài trợ trực tiếp cho các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố giao Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố để tổ chức tiêm vaccine an toàn, theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 được thực hiện miễn phí (người dân, người lao động không phải trả chi phí tiêm chủng); kết quả tiêm chủng được tích hợp chung vào kết quả tiêm của tỉnh, và của quốc gia.