Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Tham gia dễ, xử lý khó

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Tham gia dễ, xử lý khó

Bắt đường dây đa cấp núp bóng đầu tư tài chính

Năm 2019, Cơ quan điều tra bắt đường dây lừa đảo đầu tư tài chính dưới hình thức đa cấp biến tướng. Các đối tượng tội phạm là người nước ngoài vào Việt Nam câu kết với các đối tượng trong nước dùng thủ đoạn thành lập văn phòng “ma” mạo danh đại diện Tập đoàn tài chính nước ngoài, đưa ra các gói đầu tư tài chính lãi suất cao để dụ dỗ người dân. Sau khi thu được một khoản tiền lớn, các đối tượng người nước ngoài lập tức “ôm tiền” về nước…