M&A: Nhà đầu tư Việt đang gia tăng mua lại

M&A: Nhà đầu tư Việt đang gia tăng mua lại

M&A vẫn “hot” tại thị trường Việt Nam

COVID-19 đã làm cho hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) thế giới năm nay giảm sâu. Tổng giá trị M&A toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2020 là 901,7 tỷ USD, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước; với 6.943 thương vụ, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước.

Nhưng ở thị trường Việt Nam, “các nhà đầu tư không ngừng nghỉ, họ vẫn đang chờ cơ hội để thực hiện thương vụ sinh lời”, ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nói.